menu close

Propagace města Ostrova je důležitá pro zvýšení povědomí o městě samotném, ale i pro zvýšení jeho návštěvnosti – zejména stavebních památek i řady zajímavých expozic.

Po několikaleté odmlce se Ostrov zúčastnil tradičního veletrhu cestovního ruchu Holiday World a Region World na výstavišti v Praze Letňanech. Kromě samotné prezentace města v sekci Asociace turistických informačních center, jsme se zapojili i do soutěže o nejzajímavější propagační materiál. Naše Krušnohorské výletní noviny, novinka turistické sezóny 2021, získaly třetí místo.

Ocenění si vážíme, protože tento pilotní projekt vznikl v covidové době v rekordně krátkém čase. Obsah vytvořili zástupci Města Ostrova – Dita Poledníčková, MAS (Místní akční skupiny) – Lenka Vaňková a SKHZ (Sdružení Krušné hory západ) – Kateřina Krumphanzlová.

3.místo Výletní noviny veletrh HW 1 rotated

Co jsou Krušnohorské výletní noviny? 

Tvůrci v nich představují region tak, aby si v něm každý přišel na své. Aby i v případě zákazu návštěv vnitřních prostor, mohl návštěvník objevovat kraj v přírodě, při sportu a zábavě, zkrátka na čerstvém vzduchu. Čtenáři Výletních novin dostali tipy, co stojí za to vidět a zažít, co se líbí jejich tvůrcům. Jak si užít ve zdejším kraji vodáctví, cyklistiku, pěší a montánní turistiku. Byly představeny památky, kultura, sportovní aktivity, regionální speciality, ale montánní lokalita, která se nově zapsala na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Kdo finančně podporoval jejich vznik? 

Projekt vznikl díky finanční podpoře Vodáren a kanalizací Karlovy Vary a.s., Karlovarského kraje a Města Ostrova. 

Kde byly distribuovány? 

Výletními novinami byly zásobeny informační centra v regionu, hotely a penziony, hrady, kempy, vybrané restaurace a školská zařízení. Mnohé subjekty ještě během léta projevily zájem o opakované dodání. Noviny se staly žádaným materiálem zřejmě i proto, že to byla novinka nejen pro Ostrovsko, ale pro celý Karlovarský kraj. Pro realizátory tohoto projektu je to výzva na další číslo. Radujeme se z úspěchu a jsme ve fázi přípravy Výletních novin pro rok 2022.
Oceněné Výletní noviny si můžete stáhnout z níže uvedeného odkazu.

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu Města Ostrova

© 2024 Město Ostrov