menu close

MALÁ ÚVAHA O MALÉM OSTROVSKÉM ZÁZRAKU

Stalo se již tradicí posledních týdnů a měsíců, že čtenáři těchto stránek, stejně jako sociálních sítí spojených s infocentrem města Ostrov jsou pravidelně zásobováni zprávami tu o zámku a expozici Šliků, tu o posvátném okrsku nebo o historické slávě městského parku.

Až to někdy může budit dojem, jakoby snad nic jiného v Ostrově ani nebylo. Což tady nemáme nic jiného k propagaci? Což je v Ostrově málo míst, jež by si zasloužila zviditelnit, místo oné (tak často propagované) „svaté trojice“? To se musí dokola psát pořád o tom stejném?

Samozřejmě, že nemusí.

A samozřejmě, že v Ostrově a okolí toho je k vidění a k návštěvě nepoměrně víc, než jen koncentrace unikátů v zahradách pod zámkem. Nebo v jeho podkrovních prostorách.

Nicméně, pak se člověk stejně jednou postaví pod onu úžasnou, tmavě červenou Einsiedelnskou kapli, která vypadá, jako by na ono místo spadla před pěti minutami z nějakého zcela jiného vesmíru, případně z natáčení nového dílu Indiana Jonese a dojde mu, že je tady svědkem malého zázraku. Malého velkého zázraku.

Neb kolik je v Čechách měst s tak pohnutým a současně košatým příběhem jaký má Ostrov? Jsme v srdci Evropy, kudy „šly dějiny“.

Kolik je pak měst, jejichž park a výzdoba kolem něj byly inspirací pro slovutné architekty nebo tvůrce královských zahrad ve Versailles a park samotný byl tehdy nazýván osmým divem světa? Takových měst je jen pár.

Kolik je měst, jejichž rodáci tak silně zasáhli do dějin a dali mimo jiné vzniknout názvu jedné z nejrozšířenějších měn na světě? Ty už spočítáte na prstech jedné, maximálně dvou rukou.

A kolik je u nás měst, kde jednu polovinu města tvoří učebnicový příklad socialistického realismu, a druhou tvoří plejáda historických slohů? A jehož obyvatelé se mohou během nejprve kochat výhledem na Dům kultury Ostrov jako vystřižený z příručky o SORELE a za deset minut se ocitnout na snové exkurzi po evropském baroku?

A kde životní příběh hlavní ženské postavy v době největšího rozkvětu města Franzisky Sibylly Augusty by i dnes vydal na historický filmový trhák třeba z hollywoodské produkce?

Takové město je u nás jenom jedno.

Ostrov.

Náš Ostrov.

Mějme to na paměti, kdykoli jej budeme opouštět, nebo se do něj zase vracet. Žijeme v místech malého zázraku, a možná si to už ani neuvědomujeme.

Zázraku malého rozlohou, velkého historií a jejím dopadem na vývoj Evropy


ostrov uvaha 2000

© 2024 Město Ostrov