menu close

Obdélná jednopatrová budova byla postavena v letech 1953-1954 podle projektu hlavního architekta Jaroslava Krauze. Jednalo se původně o typové jesle pro 55 dětí. Typový podklad byl architektonicky upraven dle zástavby sídliště. Hmota jednopatrového objektu byla doplněna nižšími postranními křídly s terasami, ukončenými balustrádou. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s výrazným uplatněním štítů bohatě členěných římsami. Na parapetních výplních pod okny jsou keramické reliéfy zvířátek, které jsou dílem akademického malíře Milana Krause a Jiřího Kemra. Nad vstupem byl umístěn reliéf s dětským motivem a celý rizalit byl ukončen stupňovitým štítem s hrotnicí. Budova mateřské školy je příkladem tradicionalistických tendencí v architektuře padesátých let dvacátého století.

© 2024 Město Ostrov