menu close

Na severním okraji města leží velmi vyhledávaná lokalita Borecké rybníky, která se stala oblíbeným výletním a odpočinkovým místem. Je součástí systému Natura 2000 a zařazena mezi Evropské významné přírodní lokality.

Popis rybniční soustavy

Dnešní soustavu Boreckých rybníků tvoří devět vodních ploch: Velký Borek, Horní a Dolní Hlinice, Mulda, Lučný, Hluboký, Koňský, Ostrovský Velký a jeden bezejmenný rybník. Areál má necelých 43 hektarů, z nichž 8 hektarů zabírá největší rybník – Velký Borek. Mezi rybníky vedou cestičky, které hojně využívají pěší turisté i cyklisté. Jsou totiž napojeny na místní turistické stezky a cyklostezky. Borecké rybníky jsou místem, kde si každý z nás přijde na své. Mají svá tajemství, klid i půvab. Můžeme sem jít za sportem, na procházku nebo načerpat energii. Případně lze návštěvu využít k poznávání přírodních krás.

Naučná stezka představí řadu chráněných druhů rostlin i živočichů

Celou soustavu Boreckých rybníků lemuje naučná stezka dlouhá 2,6 km. Na osmi tabulích najdete řadu zajímavosti o historii, fauně a flóře nejen tohoto kousku krajiny. V okolí rybníků se vyskytuje mnoho chráněných rostlinných druhů, například hvozdík pyšný, bublinatka jižní, nebo bazanovec kytkokvětý. Byl zde zaznamenán výskyt ohrožených živočišných druhů, orla mořského, potápky roháče, čolka velkého, škebli rybničnou nebo skokana skřehotavého. Žijí tady ale i běžné druhy vodních ptáků – kachna divoká, lyska černá nebo labuť velká.

Stezka, stejně jako samotné rybníky, se nachází na severním okraji Ostrova. Konkrétně u fotbalového hřiště, kde se dá pohodlně zaparkovat. Z parkoviště je to pak už jen kousek k prvnímu zastavení. Naučná stezka Borecké rybníky je celoročně velmi dobře dostupný cíl pro všechny věkové kategorie.

Tip na další aktivity v bezprostřední blízkosti

© 2024 Město Ostrov