menu close

I letos pořadatelé chystají program, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě.

Program Noci kostelů 10. června 2022

15:00 – 18:00 Hra pro děti “Hledání poutnického pokladu”
Hra začíná vyzvednutím plánku na recepci v areálu kláštera a končí na faře u kostela sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Děti navštíví Posvátný okrsek, kostel sv. Jakuba na hřbitově, zámecký park a kostel sv. Michaela. Na jednotlivých místech naleznou

17:00 – 21:00 Motorkářská pouť po krušnohorských kostelích 10.6.2022
Všichni motorkáři jsou zváni k mimořádnému zážitku.Během jediné noci budou moci společně s motorkářským knězem Padre Patrikem a Krušnohorským spolkem přátel jedné stopy navštívit krušnohorské kostely. Jste srdečně zvaní – připojte se k naší pouti.

17:15 – 00:00 Církevní móda
Komentovaná prezentace starých a nových kněžských obleků

18:00 – 00:00 Mše svatá
Mše svatá s požehnáním pro účastníky Noci kostelů

19:00 – 00:00 Co skrývá náš kostel a proč má dvě zasvěcení?
Komentovaná prohlídka kostela

19:45 – 00:00 Ať se rozezní hudba
Koncert varhany a zpěv – účinkují Miroslava Lendělová, Martin Matuška a jejich žáci

20:30 – 00:00 Tajemství kostelních varhan
Komentovaná ukázka jak fungují kostelní varhany

21:00 – 00:00 Uvítání poutníků na motorkách

21:15 – 00:00 Církevní móda
Komentovaná prezentace starých a nových kněžských obleků

21:45 – 00:00 Jak to asi chutná???
ochutnávka mešního vína

22:15 – 00:00 Cherubíni, Serafíni
Koncert klasické hudby (kompozice pro trubku a klavír vám zahrají klavír-MgA. Jana Rambousková a trubka-Jan Veverka) a následně Slavnostní fanfáry z kůru kostela. Zakončení modlitbou s požehnáním pro přítomné a město.

© 2024 Město Ostrov