menu close

V sakristii klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově je otevřena první část stálé expozice „Sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovska“.

Expozice vznikla ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Ostrov, dále Galerií umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje a zápůjčkami předmětů od soukromých majitelů.

Ve výstavních prostorách najdete např. překrásně umělecky zpracované monstrance z Božího Daru, Jáchymova, Perninku, dále ciboria, kalichy s patenami z Hroznětína, lidové podmalby, lidové polychromované řezby, liturgické potřeby ze 17. – 1. pol. 20. století,  ornát ostrovského faráře z poloviny 19. století.  Vystavena je i faksimile Ostrovského kodexu (Schlackenwerther Codex) ze 14. století, který vznikl na dvoře Karla IV. Neméně zajímavá je i Kniha věřících z kostela sv. Maří Magdaleny z Boru z 18. století.

Expozice není ukončena, bude v jarních měsících roku 2019 doplněna o další exponáty.

Miluše Kobesová

© 2024 Město Ostrov