menu close

Stávající výstava ostrovského historického porcelánu značky PULS (Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwerth) bude v polovině května nahrazena novou expozicí.

Výstava porcelánu
Stávající expozice porcelánu

Výměna za nové exponáty

Během května letošního roku budou stávající exponáty nahrazeny dalšími, které ještě nebyly představeny široké veřejnosti a jsou v majetku Města Ostrov. Stávající expozice bude zapůjčena do prostor NTM Praha na výstavu „Zapomenutá krása zapomenuté porcelánky“, která bude veřejnosti zpřístupněna od 2. června 2022.   

Miluše Kobesová, kurátorka města Ostrov

© 2024 Město Ostrov