menu close
Úvod Ostrovské památky

Starý Ostrov poznamenalo sedm staletí historického vývoje. Naleznete zde románskou architekturu, gotiku, renesanci i baroko. Vedle starého města v posledních šedesáti letech vyrostlo město nové, které bylo vybudováno ve stylu Tradicionalismu, který je znám také jako Socialistický realismus nebo-li SORELA.

Nejstarší (románskou) stavební památkou je hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího, do kterého lze v turistické sezóně nahlédnout a od dubna 2019 bude sloužit jako smuteční síň.

Reprezentanty gotiky a renezance jsou Stará radnice v Ostrově a Zámek.

Nejvýznamnější zastoupení má v Ostrově baroko. Navštívit můžete areál původně piaristického kláštera s konventem, kostelem a několika kaplemi. V době baroka byl postaven také letohrádek uprostřed zámeckého parku a tzv. Palác princů, který navazuje na renesanční zámek.

© 2021 Město Ostrov