menu close

Zapsán byl jako součást sbírky s názvem Historická sbírka města Ostrov. K tomu, aby tato sbírka byla prohlášena kulturní památkou zbývá už jen podat žádost doloženou odborným doporučením autorit v oboru. Samotné vyhlašování probíhá jedenkrát za dva roky a právě rok 2022 by k tomuto úkonu mohlo dojít.

Již samotný zápis do CES je pro ostrovskou sbírku velkým oceněním a dává možnost získat dotaci na katalog sbírky nebo vybudování expozice. Historická sbírka porcelánu s více než 700 předměty z bývalé porcelánky „Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth“ v Ostrově má nyní vyšší ochranu.

Ostrovský porcelán začal v 90. letech díky vlastním prostředkům shromažďovat Spolek přátel města Ostrova. Celou kolekci pak věnoval městu Ostrov, čehož si město nesmírně váží. Část z této nejucelenější sbírky ostrovského porcelánu je vystavena ve Dvoraně ostrovského zámku, další část je prozatím v depozitáři. K nejvzácnějším kouskům sbírky patří servis Calais z tenkostěnného porcelánu čínského typu, který získal ocenění v roce 1925 v Paříži. Stejným typem servisu byl vybaven i vlakový salonní vůz AZA 80 prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Servis byl dodaný do Prahy v roce 1930 u příležitosti jeho 80. narozenin. Každý kus servisu byl doplněn malým znakem ČSR. Část soupravy ostrovského porcelánu ze salonního vozu prezidenta Masaryka, včetně samotného vozu, jsou v majetku Českých drah a k vidění v železničním muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. Tento vzácný kousek jsme se rozhodli veřejnosti představit znovu, a tak vznikla spolupráce s Thun studiem s.r.o. – ATELIER LESOV, která po precizní přípravě začala pro Ostrov vyrábět první repliky moka šálku s podšálkem Calais v různých dekorech. Tyto jsou v prodeji v dárkové sadě v Informačním centru na Zámku za 350 Kč. Jsou vhodné do sbírky, ale i jako luxusní dárek z Ostrova.

Díky darům i dílčím nákupům dalších porcelánových kousků sbírka každoročně drobně naroste.  Dnes již víme, že porcelán značky Puls má dosud ve svých inventářích ještě i spoustu domácností. Ale až teprve poslední dobou si někteří ostrovští občané začali uvědomovat, jaký „poklad“ vlastně doma mají a začínají vnímat jeho historickou hodnotu.  

Porcelánku v Ostrově založili roku 1873 Josef Pfeiffer a Ludwig Löwenstein nedaleko nádraží. V blízkosti tu byly dostatečné zdroje kaolinu, vody i pracovní síly. Ostrovský porcelán si získal své příznivce takřka po celém světě a stal se pojmem. Firma měla zastoupení v Karlových Varech, ve Vídni či v Londýně. Pro nedostatek kvalifikovaných sil po válce, ale i vzhledem k orientaci města na uranový průmysl byla porcelánka v roce 1948 zrušena.

Do budoucna plánuje radnice vybudování nové multimediální expozice ostrovského porcelánu v historických souvislostech, kde by byly představeny i dosud nevystavené předměty. V úvahu připadá její umístění do objektu Myslivna v blízkosti zámku.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

© 2024 Město Ostrov