menu close

   Jedná se o části barokního podstavce, na kterém původně stávala barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 od loketského sochaře Johanna Wildta.  Podstavec je umístěný na původním místě před Jánským mostem přes říčku Bystřice před areálem piaristického kláštera v jihozápadní části města Ostrov. V roce 1958 byla socha za silné vichřice stržena, poškozena a následně přesunuta na zahradu fary. Po rekonstrukci byla plastika světce umístěna na pilíři boční rozevírající se zídky barokního kamenného mostku v zámeckém parku. Části poškozeného podstavce sochy zůstaly na původním místě u klášterního mostu. Podstavec původně stával na dvou kamenných stupních s profilací (nosem). Původní podstavec se skládal z jednoduché profilované patky, zdobného podstavce, profilované krycí desky a zdobné volutové podesty. V současnosti je podstavec presentován pouze samotným hranolovým podstavcem, na kterém spočívá volutová podesta. Ostatní části se nedochovaly. Na čelní straně podstavce býval ve vpadlém rámci umístěn plastický reliéf oválného věncového rámu, ve kterém byl vysekán latinský věnovací nápis s chronogramem na rok 1807: „Parochiani huisus ecclesiae piique clientes mei ex speciali voto ita poni craverunt“ v překladu: „Farníci tohoto kostela a moji zbožní chráněnci jako záslib /či dík/ dali vytvořit“. Ve vpadlých rámcích na stranách podstavce jsou vysekány další, dnes již z větší části nečitelné nápisy. Podesta je zdobena volutami, festonem a reliéfem ve tvaru listu. Na zadní straně podesty je vysekán nápis: „ioh. Wildt B.“ tedy autor Johan Wildt. Celková výška podstavce se sochou dosahovala původně 3,5 metru.  

   Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci byla původně polychromovaná. Plastika zobrazuje světce v podživotní velikosti, vysoká asi 1,4 metru. Socha představuje světce s klasickými atributy, jako kněze oděného v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci, s biretem na hlavě a se svatozáří s pěti hvězdami kolem ní. V pravé ruce drží světec kříž s Ukřižovaným Ježíšem Kristem, který si opírá o rameno, a v levé ruce drží zámek, symbol zpovědního tajemství.

   V Ostrově se 15. května, v  předvečer  svátku  sv. Jana Nepomuckého, vydávalo k soše procesí s vlajícími korouhvemi. Na oslavu svátku byla socha ozdobena. Dřevěný oblouk, který se nasadil, nesl různobarevné lampičky na olej – žluté, červené, zelené a modré. Na římsách stály květiny a před sochou  červené polstrované klekátko. O výzdobu se starala rodina Lihlů a péče o něj patřila k povinnostem  Rohrerova mlýna. 

Použitá literatura:

Obec: Ostrov (Schlackenwerth)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: Podrstavec – před Jánským mostem u piaristického kláštera v jihozápadní části města

              Socha – na mostku v zámeckém parku v jihozápadní části města

GPS: podstavec – 50°18’18.273″N, 12°56’11.357″E

GPS: socha – 50°18’8.172″N, 12°56’19.927″E

Období vzniku: 1807

Autor: Johann Wildt

Materiál: pískovec

Památková ochrana: od 13. září 1993

Č. rejst. ÚSKP: 12438/4-4878

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov