menu close


V pátek dne 16.12. 2022 proběhlo v kanceláři starosty setkání se zástupci Montanregionu Krušnohoří. O společnou schůzku s nově zvoleným starostou Davidem Hanakovičem a zároveň o utužení spolupráce v rámci Unesco aktivit projevil zájem koordinátor saské zájmové skupiny Freiberská dráha a jednatel Montanregionu Erzgebirge Steve Ittershagen (do roku 2019 poslanec Saského zemského sněmu) a Petr Fišer – předseda Českojiřetínského mezinárodního spolku pro oživení Krušnohoří, kteří spolu aktivně vystupují a spolupracují. Spolek sdružuje ČR, Rakousko a Německo a aktivně spolupracuje s obcemi a institucemi v česko-saském pohraničí.

foto Hanakovič Ittershagen Poledníčková

Bohulibou aktivitou, na kterou se spolek zaměřuje je vydávání známého periodika s dlouholetou tradicí pod názvem Krušnohorské noviny/Erzgebirgs-Zeitung založené v roce 1880. Účelem návštěvy byla snaha o nastavení spolupráce a podpory ve prospěch Krušnohoří a pěstování dobrých sousedských vztahů v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce. Diskutovaná téma s sebou nesla i národní památku Rudou věž smrti, která je jedním z pěti statků zapsaných v roce 2019 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO – jako jedna z komponent krajiny světového významu. Pan Steva Ittershagena jsme pozvali na pietní akt konající se každoročně u příležitosti uctění památky politickým vězňům a kladení věnců a poté na prohlídku věže smrti, která má v prostorách od letošního roku novinku – expozici připomínající život vězňů v uranovém lágru tehdejšího komunistického Československa. Společná shoda na jednání padla jednoznačně v tom, že je důležité připomínat si historii, její velké okamžiky, ale i stinné stránky.

Jachymov
Jáchymov – horní město – Hornická horní krajina součást zápisu na Světový seznam kulturního dědictví UNESCO
pozustatky dulni cinnosti Abertamy

Pozůstatky po důlní činnosti – Abertamy

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

© 2024 Město Ostrov