menu close

Přinášíme vám přehled akcí během vánočních svátk jak pro Ostrov, tak pro obce v jeho okolí.

A přidáváme přání klidných, radostných, požehnaných svátků…

Ostrov – Kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné

17.12. 18:00 Roraty

19.12.  15:00 Fara Ostrov: Adventní koncert se zamyšlením : Michaela Petrová flétna a Zdislava Melicharová harfa

23.12. 6:30 Roraty

24.12. 10:00 – 14:00 Štědrý den Betlémské světlo

24.12. 24:00 Štědrý den- Půlnoční mše svatá

25.12. 10:00 Hod Boží Vánoční- Slavnostní mše svatá

25.12.   15:00 VÁNOČNÍ KONCERT – sbor ORBIS PICTUS – vstupné dobrovolné

26.12. 10:00 Svátek sv. Štěpána – Mše svatá

31.12. 16:00 Mše svatá na závěr Občanského roku

1.01. 2022 11.00 Mše svatá s požehnáním do Nového Roku

Abertamy – kostel Čtrnácti sv. pomocníků

19.11.  16:00 Na radnici výroba adventních věnců

23.12. 14:30 – 15:30 Betlémské světlo

24.12. 24:00 Štědrý den- Půlnoční mše svatá

29.12. 17:00 VÁNOČNÍ KONCERT účinkuje kapela Zavěšený Kafe

1.01. 2022 15.00 Mše svatá s požehnáním do Nového Roku

Bor u Karlových Varů – Kostel sv. Máří Magdalény

23.12. 16:00-17:00 Betlémské světlo

Boží Dar – kostel sv. Anny

24.12. Betlémské světlo 13:30 – 14:30

24.12. Půlnoční mše svatá 22:00

1.1.2022 Mše svatá s požehnáním do nového roku 16:30

Děpoltovice – kostel sv. Michaela Archanděla

23.12. 18:00 Předvánoční setkání – zpívání koled a Betlémské světlo

Horní Blatná – kostel sv. Vavřince

18.12. 17:00 KONCERT – Merklínského pěveckého souboru

23.12. 13:00-14:00 Betlémské světlo

24.12. 22:00 Štědrý den Půlnoční bohoslužba ( zpívání koled)

25.12. 15:00 Hod Boží Vánoční- Mše svatá

28.12. 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT Roháči

1.01. 2022 15:00 Mše svatá s požehnáním do Nového Roku

Hroznětín – kostel sv. Petra a Pavla

23.12. 16:00 – 17:00 Betlémské světlo

24.12. 22:30 Štědrý den – Půlnoční mše svatá

26.12. 11:30 Svátek sv. Štěpána – Mše svatá

Jáchymov – kostel sv. Jáchyma

17.12. 19:30 Adventní varhanní koncert – účinkuje Michaela Káčerková.

Rozezní se královský nástroj ve slavných varhanních skladbách J. S Bacha, J. Brahmse, C. Francka, L. Boelmanna. Srdečně zveme k adventnímu zastavení.

18.12. 15:00-19:00 BENEFIČNÍ VANOČNÍ JARMARK

24.12. 15 :00 Štědrý den- Půlnoční mše svatá a Betlémské světlo

26.12. 10:00 Svátek sv. Štěpana – Mše svatá

Krásný Les – kostel sv. Petra a Pavla

24.12. 13:00 – 14:00 Betlémské světlo

Pernink kostel Nejsvětější Trojice

23.12. 16:00 -17:00 Betlémské světlo

25.12. 11:30 Hod Boží Vánoční- Mše svatá

28.12. 19:00 KONCERT – Merklínského pěveckého souboru

Radošov – kostel sv. Václava

23.12. 16:00 -17:00 Betlémské světlo

26.12. 11:30 Vánoční- Mše svatá

Stráž nad Ohří – kostel svatého Michaela archanděla

24.12. 14:30 Půlnoční bohoslužba ( zpívání koled) a Betlémské světlo

Suchá Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

30.12. 15:00 Vánoční Mše svatá

30.12. 16:00 VÁNOČNÍ KONCERT – sbor ORBIS PICTUS

Velichov – kostel Nanebevzetí Panny Marie

23.12 13:00-14:00 Betlémské světlo

Svícen 1

© 2024 Město Ostrov