menu close

Výstavba nového Ostrova je úzce spjata s rozvojem jáchymovských uranových dolů. V padesátých letech zde pracovali také političtí vězni, kteří se podíleli na výstavbě Ostrova. Díky růstu počtu civilních zaměstnanců dolů, bylo třeba zajistit ubytování pro cca 16000 obyvatel. Vzhledem k hornaté krajině kolem Jáchymova bylo rozhodnuto o výstavbě velkého sídliště právě v katastru města Ostrova.

Protože cítíme, že vzpomínka na smutnou historii jáchymovských lágrů a tohoto místa postupně mizí, rozhodli jsme se vybudovat v centru města památník, který by toto temné období připomínal. Pro jeho umístění jsme vybrali prostor mezi ČSOB a Domem kultury Ostrov, který dlouhodobě vnímáme jako nedokončený a jeho zušlechtění by prospělo celému centru města. Řešení tohoto úkolu jsme zadali architektce Tereze Kupkové – Kabelkové, která svůj talent prokázala v roce 2016 v rámci projektu Ostrov mezi Ostrovy, kdy ve své diplomové práci prezentovala svou vizi památníků vybudovaného u Rudé věže smrti. Kromě vlastního talentu má osobní vztah k tomuto místu, protože její pradědeček Bohumil Kupka prošel pracovním trestaneckým táborem na Mariánské. Vlastní památník by neměl být jen pietním místem pro kladení květin či svíček. Měl by být praktickou a organickou součástí veřejného prostoru. Proto byla jako základ zvolena cesta, která bude symbolizovat časovou osu od relativní svobody k totalitě a následně k normalizaci. Cesta bude zaříznuta do vyvýšeného terénu, čímž vznikne zajímavé místo ke spočinutí a zamyšlení. Vedle toho návrh respektuje, že největší připomínku, symbol totality na Ostrovsku na náměstí, reprezentuje socha akademického sochaře Jaroslava Šlezingera. Socha, kterou byl donucen vytvořit s příslibem dřívějšího propuštění z vězení. Toho okamžiku se bohužel nedočkal. Aby se tento monument dostal do místa památníku, bude před koncem symbolické cesty vztyčen periskop v podobě pylonu, díky kterému se zájemcům naskytne možnost vidět sousoší z pohledu, který je jinak zcela nemožný.

Základní kámen byl položen v pondělí 18. listopadu v 19:00 hod. v místě budoucího památníku v parčíku mezi Domem kultury Ostrova a ČSOB.

© 2024 Město Ostrov