menu close

Protidrogový vlak bude možné navštívit na nádraží v Ostrově dne 29.9.2022. Získejte přehled o závislostech a zamyslete se nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

rt

Projekt, který má smysl

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 100 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.
Dopolední program je rezervován pro základní, střední školy a gymnázia. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut.
Vstup bude díky finanční podpoře Města Ostrov a Místní akční skupině Krušné hory, o. p. s. po celou dobu zdarma.
Vlak byl již ve více než 200 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 200 tisíc lidí.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Více informací získáte také na: https://www.revolutiontrain.cz/

32

© 2024 Město Ostrov