menu close

Unikátní sbírka historického porcelánu zaniklé porcelánky PULS se neustále rozšiřuje o další kusy a její část byla zapsána do Centrální evidence sbírek  Ministerstva kultury České republiky.

Jak vznikala sbírka?

Sbírka historického porcelánu zn. PULS (Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth) čítá v současné době více jak 300 evidenčních čísel. Jedná se o plastiky, vázy, dekorativní předměty, kávové, čajové a jídelní soupravy a také o varný a hotelový porcelán. Část této sbírky porcelánu byla zapsána do CESu (Centrální evidence sbírek)  Ministerstva kultury České republiky na základě doporučení členů Rady pro centrální evidenci sbírek MK. Sbírka porcelánu tvoří podsbírku sbírky „Historická sbírka města Ostrov“. Město Ostrov eviduje tyto sbírkové předměty v muzejním programu DEMUS, kdy celkový počet čítá 800 položek. Základem sbírky porcelánu je dar Spolku přátel města Ostrova, který v roce 1999 na základě darovací smlouvy předal městu Ostrovu prvních 59 položek v celkové pořizovací ceně přes 31 000 Kč. Historická hodnota daru je však nesrovnatelně vyšší. Spolek přátel města s tehdejší předsedkyní kunsthistoričkou Mgr. Zdenkou Čepelákovou v této činnosti i nadále pokračoval a darovací smlouva se dočkala ještě 13 dodatků.

IMG 0310 1

Nové exponáty od dárců

V letošním roce město obdrželo již 2 dary historického porcelánu od soukromých sběratelů. Sbírka je tak neustále doplňována i díky darům jednotlivých dárců, kteří porcelán městu nabízejí a na základě darovací smlouvy ho pak po schválení přijetí Radou města Ostrov městu předávají. Díky patří tedy všem, kteří svým darem sbírku historického porcelánu zn. PULS města Ostrova pomohli rozšířit a stále rozšiřují.  Město Ostrov vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky na doplnění sbírkového fondu historického majetku, které ale nezahrnuje jen nákup porcelánu, ale také i uměleckých předmětů vážících se k historii města Ostrov. Porcelán zn. PULS je vystaven ve Dvoraně ostrovského zámku. V současné době probíhá výstava v Národním technickém muzeu v Praze pod názvem „Zapomenutá krása zapomenuté porcelánky“. Výstava v NTM  je prodloužena pro velký zájem o dva měsíce, a to do 23. dubna 2023. Vystavený ostrovský porcelán zn. PULS je nejen ze sbírkového fondu města Ostrov a Národního technického muzea, ale také z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka a od soukromých sběratelů.

V rámci Mezinárodní muzejní konference ICOM 2022 Praha byla výstava „Zapomenutá krása zapomenuté porcelánky“ pozitivně hodnocena z mnoha stran, jak odborníků, tak i široké laické veřejnosti. O historii porcelánky PULS projevili zájem z Britského muzea Londýn, kdy v Newsletteru *The Friends of Czech Heritage vyšel odborný článek o porcelánce Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth i právě probíhající výstavě v Národním technickém muzeu v Praze. Pozitivní reakce na výstavu přišla i ze Španělska.

Významnou část sbírky porcelánu z produkce kdysi světoznámé porcelánky je možno denně zhlédnout ve vitrínách umístěných ve Dvoraně ostrovského zámku. V příštích letech by měla ucelená sbírka porcelánu získat své místo v přízemí budovy Myslivna, ve které se plánuje realizace multimediální expozice Ostrovského porcelánu.

*Friends of Czech Heritage” je britská charitativní organizace, jejíž posláním je získání finančních prostředků na opravu a zachování významného dědictví historických budov a jejich obsahu, artefaktů, zahrad a parků v České republice.

03 Modern 1
Ostrovský porcelán – Čajová souprava Modern https://www.icostrov.cz/porcelan/
10 Luna
Ostrovský porcelán – Nápojová souprava Luna
https://www.icostrov.cz/porcelan/
Calais
Ostrovský porcelán – Čajová souprava Calais
https://www.icostrov.cz/porcelan/

Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka městských expozic

Zuzana Železná, referent propagace

© 2024 Město Ostrov