menu close

Ostrov leží v bezprostřední blízkosti Krušných hor a po staletí sloužil jako zázemí, které poskytovalo zásoby a podporu pro krušný život v kopcích. Těžba nerostných surovin hrála v historii Ostrova  významnou roli hned třikrát. Nejnovější poznatky z historie ukazují na to, že Ostrov jako takový mohl být založen ve 13. století právě z důvodů počátků těžby stříbra v Krušných horách. Nejznámější období bylo v době, kdy v Ostrove sídlila hrabata Šliků, kteří odsud řídili těžbu stříbra v horách. I později, když založili Jáchymov, bohatství stále plynulo do Ostrova. Poslední období, které mělo největší vliv na rozvoj našeho města, přišlo o 400 let později, kdy se na Jáchymovsku začal těžit uran. Rozhodnutím vlády bylo v Ostrově postaveno sídliště pro 16 tis. obyvatel. Své domovy zde našli jáchymovští horníci a jejich rodiny. 

Rozvoj uranové těžby a výstavba našeho města však měla i svou stinnou stránku. Na práci v dolech i stavbě města se podíleli také političtí vězni, z nichž mnozí za nelidské podmínky a zacházení zaplatili zdravím i životem. Symbolem komunistické totality se tak stala Rudá věž smrti, která se nachází v areálu bývalého závodu Škoda. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel sloužila k drcení a třídění uranové rudy.  Tato nechvalně známá stavba byla v roce 2008 prohlášena národní kulturní památkou a nyní s dalšími 21 památkami byla zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Tento zápis má pro náš region mimořádný symbolický význam. Doceňuje hodnotu místa, ve kterém žijeme a zavazuje nás tyto stopy historie chránit a předat dalším generacím. V prvopočátcích snah o zápis Krušnohoří na seznam UNESCO  mezi navrhovanými místy figuroval také Ostrov, byť v poslední fázi, díky rozhodnutí ostrovského zastupitelstva, v nominaci nezůstal. Ostrov ale i tak právem můžeme vnímat jako součást příběhu dolování v Krušných horách. Tím spíše, že mezi nominovanými zůstala zmíněná Rudá věž smrti, která leží na území našeho města. Památky tohoto typu (Malá pevnost Terezín, Osvětim, Buchenwald apod.) dlouhodobě přitahují velké množství přemýšlivých turistů a stejný potenciál má i ona. 

UNESCO je výborná značka a náš kout země se všemi nově zapsanými hornickými krušnohorskými památkami mezi světové památky se může stát mimořádně vyhledávaným cílem pro turisty z celého světa. Profitovat na to mohou také ostrovští provozovatelé ubytovacích  nebo stravovacích zařízení. Nový příliv návštěvníků mohou očekávat také naše památky a zajímavé expozice. 

To vše ale nepřijde samo od sebe. O využití tak jasného potenciálu se musíme aktivně přičinit. Věřím, že se nám to podaří a nakonec na tom získáme všichni. V tuto chvíli je čas na oslavu a poděkování všem, kdo se o tento zápis jakkoliv zasloužili. 

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Rozhovor s geologem Michalem Urbanem
Více informací o Rudé věži smrti

© 2024 Město Ostrov