menu close

Město Ostrov v posledních letech výrazně zvýšilo marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu. Aby bylo možné vyhodnotit úspěšnost kampaní a do budoucna řídit další rozvoj, je nutné mít k dispozici daleko více analytických dat. A právě k tomu slouží nové ,,Sčítačky”

Ostrov, utajený klenot Krušnohoří

Ostrov odedávna vedle svých bohatých hospodářských aktivit platil za vyhledávanou turistickou destinaci pro krátkodobé pobyty. Hlavním magnetem města byla a stále je Zámecká zahrada – současný Zámecký park, který byl v 18. století nazýván 8. divem světa, a jehož dávnou a slavnou podobu jsme se snažili ve vybraných částech napodobit – připomenout. K parku se samozřejmě váže i zámek se svou bohatou historií spojenou s významnými majiteli, kteří ostrovské panství obhospodařovali. Druhým, neméně přitažlivým místem byl vždy Klášterní areál – Posvátný okrsek, který lákal tisíce poutníků z různých koutů Evropy nejen na bohatou barokní architekturu, ale také za pomocí a uzdravením. Na tyto památky a atributy navazujeme i dnes a trvale je nabízíme návštěvníkům města. Patří k nim i nová část města spojena s významnou architekturou ve stylu sorely, Rudá věž smrti – nově zařazena na Seznam kulturního dědictví UNESCO, ale také přírodní památka Borecké rybníky, která nabízí oázu klidu, discgolfové hřiště a infosystém o fauně a flóře, ale další volnočasové aktivity ve městě. Ostrov nabízí vskutku pestrou nabídku pro jedno i vícedenní pobyty, pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi. Ostrov je vyhledávaným a svou vzdáleností ideálním turistickým cílem i pro hosty z lázeňských měst Jáchymov a Karlovy Vary a v zimě a v létě pro návštěvníky Krušných hor. Je často právě výchozím bodem za dalším poznáním regionu.

Kde budou instalovány sčítačky?

V současnosti pracujeme s informacemi o vstupech do jednotlivých turistických cílů. V Ostrově jsme se proto rozhodli na několika místech, která jsou pro nás důležitá z hlediska pravidelného vyhodnocování údajů, osadit zařízení Sčítačka, které se doporučuje k turisticky atraktivním cílům a turistickým infocentrům ATIC ČR.  Jednalo se o místa, na kterých do té doby probíhalo tzv. ruční sčítání, které bylo nepřesné. Sčítačky jsou nyní v Ostrově nově doplněny na Informační centrum Domu kultury Ostrov, do Klášterního areálu a ke vstupu do Zámeckého parku. Po dokončení projektu a vycizelování technické instalace (připojení k wi-fi a stabilitě signálu) dochází v Ostrově ke sčítání na všech těchto místech:

  • IC Na zámku, vstup do zámku
  • IC v Domě kultury Ostrov
  • Klášterní areál, předpolí kaplí + klášterní zahrada
  • Zámecký park, Bílá brána

Přínos projektu

Osazení sčítacích bodů v navržených místech zajistí zpětnou vazbu ohledně efektivity marketingových a dalších aktivit v oblasti cestovního ruchu. Budeme vědět v jaké oblasti a v jakém časovém horizontu je největší pohyb turistů.

Projekt INFORMAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V OSTROVĚ byl spolufinancován z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji.  www.kr-karlovarsky.cz

Logo KK 2021 page 0001 1

© 2024 Město Ostrov