menu close

Štěpán Šlik (Stephan Schlik) se řadí k nejvýznamnějším rodákům města Ostrov. Narodil se na Štědrý den roku 1487 na ostrovském zámku Alžbětě z Gutštejna a Kašparu Schlikovi (II.). Už narození na Štědrý den předznamenává, že to bude dítě Štěstěny.

Po smrti svého otce Kašpara (II.) roku 1516 přebírá správu ostrovské panství. V této době je již rod Šliků na vzestupu, neboť roku 1516 objevili prospektoři na šlikovských statcích bohatá ložiska stříbrné rudy.  I když k prvnímu nálezu stříbronosné žíly došlo již roku 1512, ale s intenzivní těžbou se začalo až roku 1516. Štěpán Šllik vzápětí založil město Jáchymov, kde se začaly razit stříbrné tolary o váze 27,20 gramů čistého stříbra. Za deset let jeho vlády se z údolí pojmenovanému po sv. Jáchymu – Joachimsthal –  Jáchymov, stalo dočasně po Praze druhé největší město Českého království.

Ražby stříbrných  tolarů

Povolení k ražbě získal Štěpán od českého zemského sněmu dne 9. ledna 1520. Dodatečně ražbu stříbrných mincí schválil i český a uherský král Ludvík II. Jagellonský listinou ze 17. října 1523. Štěpánu Šlikovi a jeho bratřím bylo povoleno razit větší groše v hodnotě rýnských zlatých, jejich polovin a čtvrtin. Mince ražené v Jáchymově se nazývaly Joachimsthaler Guldengroschen – Jáchymovské zlatníkové groše, odtud později Thaler – tolar – dolar. Jáchymovské tolary měly zákonnou platnost po celé zemi i v zahraničí a byly pro svou ryzost velmi žádaným oběživem. Vzorem pro jáchymovský tolar byla saská mince zvaná „Klappmützentaler“. Ražba se řídila saskými mincovními předpisy z roku 1518.

Roku 1521 se Štěpán Šlik oženil s Markétou Pluhovou z Rabštejna. Z manželství s Markétou Pluhovou se narodily dvě děti – syn Mořic a dcera Sibyla. Po smrti Štěpána Šlika roku 1526, kdy zahynul spolu s králem Ludvíkem II. Jagelonským v bitvě u Moháče proti Turkům, odňal český král Ferdinand I. Habsburský Šlikům právo ražby mincí  roku 1528. Z jáchymovské mincovny se stala mincovna královská. V roce 1547 jim král odňal i právo těžby na Jáchymovsku. Mořic Šlik (1524 – 1578) tak přišel o stříbrné doly v celé oblasti Jáchymovska, včetně horního města Jáchymova.

Expozice Šlikové a mincování v Ostrově

Město Ostrov ve svých výstavních prostorách prezentuje nejen šlikovské ražby a královské ražby z Jáchymovské mincovny 16. a 17. století, ale také podobiznu Štěpána Šlika. Dále kostým, jenž byl ušit dle předlohy obrazu L. Cranacha ml., kterého zcizili Švédové z Kunst-komory  Rudolfa II. Habsburského. Kopie originálu portrétu se dochovala v Nationalmuseum ve Stockholmu ve Švédsku. Kopii původního obrazu nechala vyhotovit královna Kristýna, autorem kopie z roku 1667 je David Fremerie (Frumrie). Rovněž je vystavena i vzácná šlikovská stříbrná holba – kulturní památka – s nejstarším šlikovským tolarem, který byl vyražen před rokem 1520, čili 1519.

Miluše Kobesová
kurátorka

Více o jáchymovském tolaru

© 2024 Město Ostrov