menu close

Dne 24.1. 2023 se v Ostrově na zámku uskutečnila prohlídka, beseda a prezentace díla studentů Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky oboru multimediální tvorby z Prahy, které doprovodil pedagog Jakub Tomeš.

Exkurze stredni skoly PHA
Studenti SŠEMI, pedagog Jakub Tomeš, Petr Mikšíček, Dita Poledníčková

V rámci projektu studenti představili Krušné hory tak, jak je vidí oni – jako obyvatelé Prahy a blízkého okolí. Nechali se inspirovat historií, přírodou i současnými trendy turismu. Aby byli schopni objektivně prezentovat své výstupy, strávili tu během roku 2022 opakovaně několik dnů a poznávali Krušné hory v jejich současném kabátku i jejich dávnou historii, ke které se vážnou fakta i báje. 

A protože se jedná o projekt, který se realizuje již delší dobu, měli studenti možnost vytvořit několik krátkých filmů, videí, spotů, a spoustu fotografií. Studenti zde také vytváří 3D model a dokument o zaniklé osadě Königsmühle. V produkci se odráží profese, kterým se ve škole věnují. Zkouší si práci jako kameramani, režiséři, dramaturgové, střihači, grafici, fotografové, reportéři, a dokonce si v některých dílech i sami zahráli. Průvodcem po Krušných horách byli studentům Petr Mikšíček a Petr Jakubes. 

Aby se naplnily všechny vize projektu, byla jeho součástí i prezentace jiným studentům. K prezentaci jsme záměrně vybrali třídu 9.A ze Základní školy Masarykova. Proč? 

Žáci z této třídy vyhráli totiž 1. místo v rámci videosoutěže 54. Dětského filmového a televizního festivalu na téma mezigenerační dialog. Pod odborným vedením učitelky paní Lady Bláhové a pana Karola Oláha své video žáci nastříhali, opatřili hudbou a titulky. V plejádě všech přihlášených byli nejlepší! Zprostředkovali jsme tak na zámku setkání šikovných teenagerů v kreativní činnosti ze dvou měst, kteří si mohou být vzájemně inspirací. Došlo na výměnu kontaktů a věřím, že toto setkání nebylo setkáním posledním. Všichni přítomní si prohlédli zámek i jeho expozice a seznámili se s historií města, která byla i pro mnohé ostrovské děti nová – jistě překvapivá.  

Mě osobně těší fakt, že Ostrovští poznali místa i báje z Krušných hor, které třeba neznali a pražští studenti ochutnali kus té ostrovské historie, která navazuje na města i kopce Krušných hor. Zajímavou se třešničkou na dortu celé návštěvy se pro všechny stala šlikovská doba i focení s replikou meče kata Jana Mydláře na památku.  

Exkurze 1. ZŠ Lada Bláhová 1
Žáci ZŠ Masarykova pod vedením Lady Bláhové

Poděkování patří vedení města, které umožňuje návštěvy škol. Snažíme se v žácích podpořit vztah k městu a jeho historii. Velké poděkování patří také ředitelům i učitelům, kteří žáky uvolňují a doprovází.  

Projekt “Zvýšení praktických schopností žáků SŠEMI k soužití v prostředí multikulturní společnosti” je financovaný z výzvy 58 a z prostředků OPPA. 

Více takových inspirativních setkání!

Dita Poledníčková

Manažer cestovního ruchu 

logo ssemi 2

© 2024 Město Ostrov