menu close

VI. mezinárodní historické symposium Ostrov nese název „Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově“

Již po 6. se v Ostrově bude konat ve dnech 29.-30. září 2023 akce s mezinárodním akcentem, akce prestižní, která je již tradiční příležitostí pro setkání odborníků i široké veřejnosti. Každoročně je pečlivě vybíráno téma, které tzv. rezonuje ostrovskou historií a co víc, prolíná se i do současnosti. Jak? Minimálně tím, že si při zajímavých přednáškách připomínáme historii, památky i odkazy, které nám tu naši předchůdci zanechali.

Letošní název symposia věští opět něco jedinečného. Rádi bychom představili významné osobnosti – panovníky, diplomaty, architekty a umělce, jejichž činnost nás v Evropě proslavila. S tímto jde ruku v ruce proslavení města daleko za hranicemi i skrze produkty pocházející z Ostrova. Představeny budou osobnosti od králů a císařů až po zástupce šlechtických rodů jako byli Šlikové, vévodové sasko-lauenburští, markrabata bádenská a toskánská větev císařského rodu Habsburg-Lothringen, kteří ve své době Ostrov vlastnili.   

Ostrov zaujímal ve své historické době velmi strategickou polohu, a právě to si uvědomovali už čeští králové – Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský a Karel IV. Však také Ostrovem vedla slavná obchodní cesta z Norimberka do Prahy zvaná Via regia. Město později ve světě proslavila těžba stříbra v nedalekém Jáchymově, a to právě díky Šlikům, kteří na ostrovském panství v 16. století žili a v Jáchymově razili stříbrné jáchymovské tolary, jež se staly inspirací americkému dolaru. Rod sasko-lauenburských vévodů, jež ostrovské panství vlastnil v 17. století přispěl ke světoznámosti města zvelebením zámecké zahrady do takové míry, že se jí říkala osmý div světa a každý, kdo v Evropě tu dobu něco znamenal, toužil dostat pozvání právě na ostrovský zámek. Zahrada byla předlohou nejen pro české zámecké zahrady, ale i pro zahrady za hranicemi české země. Tak Ostrov znovu vstoupil do Evropy. V té době vznikla i první raně barokní kaple sv. Anny – pohřební kaple vévodů sasko-lauenburských, která se stala první centrální stavbou celého Posvátného okrsku v Klášterním areálu, který dodnes jezdí obdivovat odborníci i milovníci sakrální architektury.

Později se stal Ostrov stal načas i hlavním sídlem bádenského markrabství. V Bádenském zámku v Ostrově (dnešním Paláci princů) byla vybudována luxusní knížecí koupelová apartmá, jaká neměla řada evropských vládců, ale zde v Čechách ještě tak obvyklá nebyla. Byl velmi luxusní na tu dobu.  Tímto způsobem přišla Evropa do Ostrova. Na výstavbě ostrovské rezidence se vystřídali světoznámí stavitelé a architekti (např. Domenico Egidio Rossi a Michael Ludwig Anton Rohrer se svými syny Johannem Michaelem Ludwigem a Johannem Peterem, sochař Jeremiáš Süssner apod.). Svým významem tak ostrovská architektura, stavební a umělecká činnost překročila hranice Čech i habsburských dědičných zemí.

Navrhované okruhy témat symposia 2023:

  • Majitelé města a ostrovského panství a jejich činnost v Evropě (politika, vojenství, umění, architektura, mecenášská činnost, atd.)
  • Slavné návštěvy v Ostrově (císař Ferdinand I., císař Josef II., císař František I., císař František Josef I., saský král Johann I. von Sachsen, saský kurfiřt Johann Georg I.,carevič Alexej Petrovič, Charlotte Christine Sophie von Brunswick-Wolfenbüttel, řecký král Otto I., princ Evžen Savojský, kardinál Arnošt Albrecht, hrabě z Harrachu, arcibiskup pražský, pražský arcibiskup Matouš Ferdinand z Bílenberka, hrabě Kašpar ze Šternberka, Johann Wolfgang Goethe, Johann Sebastian Bach, Bohuslav Balbín)
  • Spojení Ostrova s Evropou – průmysl (ostrovská porcelánka PULS, pivovar), doprava, vědecká činnost

Srdečně zveme všechny milovníky historie na jedinečné prezentace odborníků, kteří dokáží velmi zajímavou formou vtáhnout každého návštěvníka symposia do tématu, kterému se věnují. Dvoudenní akce je se vstupem volným, vítán je každý.

Přesný program bude uveřejněn v srpnu na webu icostrov.cz v příspěvku Symposium 2023.

Dita Poledníčková, manažer cestovního ruchu, město Ostrov

Symposium 2022 1
Archivní záběry, symposium 2022 (zleva architekt David Vávra, hejtman Petr Kulhánek, místostarosta Marek Poledníček při křtu sborníku Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství)
Foto: Jan Železný

© 2023 Město Ostrov