menu close

VI. mezinárodní historické symposium Ostrov nese název „Ostrov v Evropě, Evropa v Ostrově“.

Již po 6. se v Ostrově bude konat ve dnech 29.-30. září 2023 akce s mezinárodním akcentem, akce prestižní, která je již tradiční příležitostí pro setkání odborníků i široké veřejnosti. Každoročně je pečlivě vybíráno téma, které tzv. rezonuje ostrovskou historií a co víc, prolíná se i do současnosti. Jak? Minimálně tím, že si při zajímavých přednáškách připomínáme historii, památky i odkazy, které nám tu naši předchůdci zanechali.

Pozvánka s programem ke stažení zde:

Kompletní program symposia s anotacemi ke stažení zde:

Letošní název symposia věští opět něco jedinečného. Rádi bychom představili významné osobnosti – panovníky, diplomaty, architekty a umělce, jejichž činnost nás v Evropě proslavila. S tímto jde ruku v ruce proslavení města daleko za hranicemi i skrze produkty pocházející z Ostrova. Představeny budou osobnosti od králů a císařů až po zástupce šlechtických rodů jako byli Šlikové, vévodové sasko-lauenburští, markrabata bádenská a toskánská větev císařského rodu Habsburg-Lothringen, kteří ve své době Ostrov vlastnili.  Ostrov zaujímal ve své historické době velmi strategickou polohu, a právě to si uvědomovali už čeští králové – Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský a Karel IV. Však také Ostrovem vedla slavná obchodní cesta z Prahy do Norimberku zvaná Via regia. Město později ve světě proslavila těžba stříbra v nedalekém Jáchymově, a to právě díky Šlikům, kteří na ostrovském panství v 16. století žili a v Jáchymově razili stříbrné jáchymovské tolary, jež se staly inspirací americkému dolaru. Rod sasko-lauenburských vévodů, jež ostrovské panství vlastnil v 17. století přispěl ke světoznámosti města zvelebením zámecké zahrady do takové míry, že se jí říkalo osmý div světa a každý, kdo v Evropě tu dobu něco znamenal, toužil dostat pozvání právě na ostrovský zámek. Zahrada byla předlohou nejen pro české zámecké zahrady, ale i pro zahrady za hranicemi české země. Tak Ostrov znovu vstoupil do Evropy. V té době vznikla i první raně barokní kaple sv. Anny – pohřební kaple vévodů sasko-lauenburských, která se stala první centrální stavbou celého Posvátného okrsku v Klášterním areálu, který dodnes jezdí obdivovat odborníci i milovníci sakrální architektury. Později se stal Ostrov načas i hlavním sídlem bádenského markrabství. V Bádenském zámku v Ostrově (dnešním Paláci princů) byla vybudována luxusní knížecí koupelnová apartmá, která na tehdejší dobu v Čechách nebyla obvyklá a jaká neměla ani řada evropských vládců. Tímto způsobem přišla Evropa do Ostrova. Na výstavbě ostrovské rezidence se vystřídali světoznámí stavitelé a architekti (např. Domenico Egidio Rossi a Michael Ludwig Anton Rohrer se svými syny Johannem Michaelem Ludwigem a Johannem Peterem, sochař Jeremiáš Süssner apod.). Svým významem tak ostrovská architektura, stavební a umělecká činnost překročila hranice Čech i habsburských dědičných zemí.

Srdečně zveme všechny milovníky historie na jedinečné prezentace odborníků, kteří dokáží velmi zajímavou formou upoutat každého návštěvníka i z řad široké veřejnosti. Dvoudenní akce je se vstupem volným.

Záštitu nad symposiem převzali místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Tomáš Czernin a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Akce se uskuteční za finanční podpory Karlovarského kraje a partnerů symposia: PANATTONI Czech Republic Development, s. r. o., Accolade, s.r.o., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Léčebné lázně Jáchymov, a. s., AXXOS HOTELS & RESORTS s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary a. s., MUDr. Zdeňka Tomašecká – Plicní ambulance Ostrov. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Karlovy Vary. Všem sponzorům, bez nichž by tato jedinečná akce nemohla proběhnout, vřele děkujeme!

Dita Poledníčková, manažer cestovního ruchu

loga

Symposium 2022 1
Archivní záběry, Symposium 2022 (zleva architekt David Vávra, hejtman Petr Kulhánek, místostarosta Marek Poledníček, křest sborníku Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství)
Foto: Jan Železný

© 2024 Město Ostrov