menu close

Město Ostrov s podporou Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat na symposium. Záštitu nad symposiem převzali místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jan Horník a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

Programm auf Deutch

Pátek, 10. 9. 2021 – 9:00 hod., Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Zahájení SYMPOSIA, zdravice hostů

Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města Ostrov
Ing. Jan Horník, místopředseda Senátu Parlamentu ČR
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
Radbot Habsburg-Lothringen, čestný host sympozia

Křest sborníku „Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví“ – Ing. Jan Horník, Ing. Jan Bureš, DBA, Margareta Pospíchalová Schliková

Otevření symposia

Margareta Pospíchalová Schliková


Mgr. Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU – ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA


Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ateliér Krejčiříkovi, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

VĚDECKÁ 3D VIZUALIZACE OSTROVské zahrady


Ing. Milena Nováková, Ph.D., Návrhy parků a zahrad Karlovy Vary

REGENERACE VEGETAČNÍCH PRVKŮ ZÁMECKÉHO PARKU V OSTROVĚ


11:15 – 12:30 hod., Zámecká zahrada

Exkurze po ostrovské zámecké zahradě s Mgr. L. Zemanem

Přestávka: 12:30 – 13:30 hod.

Mgr. et Mgr. Petr Nohel, Ph.D., Univerzita Karlova Praha

GENEALOGIE A HERALDIKA MAJITELŮ OSTROVSKÉHO PANSTVÍ


Ing. Mgr. Michal Vokurka, Historický ústav AV ČR, veřejná výzkumná instituce

JÄGERLOUIS A JEHO ZAHRADY MEZI BAROKNÍ TRADICÍ A OSVÍCENSKOU INOVACÍ


Dr. Markus Zepf,  Bachův archiv Lipsko

JOHANN CASPAR FERDINAND FISCHER – KAPELNÍK VE SCHLACKENWERTHU (OSTROVĚ)


Prof. Dr. Hartmut Troll, Státní zámky a zahrady Baden-Württemberg

ZAHRADA ZÁMKU FAVORITE MARKRABĚNKY SIBYLLY AUGUSTY BÁDENSKÉ


Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

KVĚTNÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI A ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ: DVĚ VÝJIMEČNÁ DÍLA STŘEDOEVROPSKÉHO ZAHRADNÍHO UMĚNÍ


Pátek, 17:00 hod. Zámek Ostrov, sala terrena

Vernisáž výstavy „ZÁMECKÁ ZAHRADA V OSTROVĚ V PROMĚNÁCH ČASU“

Sobota, 11. září, 9:00 hod., Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Sigrid Gensichen, M.A., historička umění, Dossenheim u Heidelbergu

ZAHRADY A VODA. SROVNÁNÍ  HORTUS PALATINUS V HEIDELBERGU SE ZÁMECKOU ZAHRADOU V OSTROVĚ


Prof. Dr. Nadja Horsch, Univerzita v Lipsku, institut dějin umění

„PUSTINA“ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ. POUSTEVNY VE DVORNÍM ZAHRADNÍM UMĚNÍ BAROKA


Doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D., Technická universita v Liberci,  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie

RÁJ ČESKÝ JANA VIKTORINA Z VALDŠTEJNA (1659?)


PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., historik umění

VE STÍNU OSTROVSKÉHO LIBOSADU: ZANIKLÉ BAROKNÍ ZAHRADY VE ŽLUTICÍCH A MANĚTÍNĚ


Mag. Irmgard Pangerl, Rakouský státní archiv (Österreichisches Staatsarchiv) – domácí dvorský a státní archiv, Vídeň

CÍSAŘ JAKO ZAHRADNÍK – FRANTIŠEK I. (II.) A JEHO HRADNÍ ZAHRADA VE VÍDNI

Přestávka 12:00 – 13:30 hod.

Dr. Helga Schwendinger, historička, Vídeň

LEOPOLD II., OD TOSKÁNSKÉHO VELKOVÉVODY KE STAROSTOVI SCHLACKENWERTHU (OSTROVA)


Mgr. Miluše Kobesová, Město Ostrov

JERONÝM SCHLIK, MLADŠÍ BRATR ŠTĚPÁNA SCHLIKA


Závěr – poděkování přednášejícím: Ing. Jan Bureš, DBA, starosta města Ostrov

15:30 hod. – pro zájemce prohlídka zámku a expozice v podkroví „Šlikové na Ostrovském panství – bohatství a moc“

VSTUP VOLNÝ

Děkujeme za finanční podporu:

loga symposium 2021 u1

© 2024 Město Ostrov