menu close

Zbytky barokního Loveckého zámečku u Mořičova jsou cílem pěších i cyklistických výletů mnoha občanů Ostrova i turistů, kteří zavítali do našeho kraje. Před plánovanou asanací zdiva a celkovou rekonstrukcí této cenné památky je však potřeba rozluštit poslední tajemství.

Co se skrývá pod zemí?

Protože se předpokládá, že Lovecký zámeček byl částečně podsklepený, probíhá v současné době zjišťovací archeologický výzkum Západočeským institutem pro ochranu a dokumentaci památek (ZIP o.p.s. Plzeň). Je možné, že tento výzkum přinese další cenné informace o stavbě a možná i zajímavé nálezy z doby kolem roku 1738–1739 kdy jej bratři Ludvík Jiří a August Jiří z Baden-Badenu a Hochberku nechali vybudovat.

mořičov 4 2 1

Oprava památky

Koncem května by měl být dokončen statický průzkum a 31. srpna také Stavebněhistorický průzkum. Konzervace bývalého barokního Loveckého zámečku u Moříčova a jeho využití jako odpočinkové místo pro turistické a cyklistické využití je ve stadiu zpracovávání projektové dokumentace. Předpokládá se, že projekt bude probíhat ve dvou etapách. Nejdříve bude nutné statické a konzervační zajištění objektu tj. asanace zdiva, restaurátorství, vyplnění prasklin, zpevnění zdiva, injektáž spár, zafixování uvolněných cihel.

Lovecký zámeček Mořičov

Místo pro relaxaci

Druhou etapou je samotná stavba dle schválené navržené architektonické studie. Cílem je vytvoření oddychového místa pro turistické a cyklistické využití. Podmínkou k realizaci oddychového posezení je ale ještě nutné odkoupení pozemků od LČR jichž jsou vlastníky.

Nenáročný výlet pro každého

Návštěva této cenné památky je nenáročný výlet, vhodný doslova pro celou rodinu. Vydat se k zámečku můžete po žluté turistické značce od vlakového nádraží, nebo jeho návštěvu zahrnout do putování po naučné stezce Po starých cestách okolo Ostrova. Vzhledem ke stavu památky a probíhajícímu průzkumu dbejte zvýšené opatrnosti.

Zpracoval: Petr Jakubes

© 2024 Město Ostrov