menu close

Tento tradiční svátek klasické hudby dává prostor pro prezentaci varhan jako královského nástroje a zároveň také představuje řadu zajímavých umělců. Níže uvedený výčet autorů je garancí nejen dobré klasické hudby, ale také příslibem pro náročnější posluchače.

| 12. května 2019,
kostel Zvěstování Panny Marie v klášterním areálu
VARHANNÍ POSITIV & ZPĚV
Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Martina Sehylová – zpěv
(J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart, Ch. Gounod, A. Dvořák, M. Reger, J. Mysliveček)

sehylova martina e1557736275721| 19. května 2019,
kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné
VARHANY & HOBOJ
Irena Chřibková – varhany + Jan Adamus – hoboj
(J. S. Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, G. Ph. Telemann, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli, W. A. Mozart, Denis Bedard)

| 26. května 2016,
kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné
VARHANY & VIOLA
Martin Matuška – varhany, Eva Mokrá – viola
(J. Pachelbel, G. P. Telemann, A. Corelli, D. Buxtehude, H. Eccles, J. Benda, E. Bossi, J. Klička)

Vstupné je dobrovolné a bude použito ke krytí nákladů těchto koncertů, které se konají za finanční podpory Města Ostrova, Karlovarského kraje, některých ostrovských lékařů a dalších sponzorů.

Růžena Kamarádová
římskokatolická farnost Ostrov
Napsáno pro Ostrovský měsíčník

© 2024 Město Ostrov