menu close

Spolek Nositelé odkazu Jáchymovské peklo zve občany na pietní akt u příležitosti XXXIV. Jáchymovského pekla, které se koná ve dnech 26. a 27.5. 2023.

Program v pátek 26.5. 2023

14:30 hod.  Horní Slavkov – hřbitov – položení květin u památníku

16:00 hod. Ostrov – Vykmanov – Rudá věž smrti – položení květin a uctění památky

Program v sobotu 27.5. 2023

9:00 hod. Jáchymov – Mše v kostele sv. Jáchyma

10:00 hod. Jáchymov – Brána ke svobodě – položení květin u památníku

Po ukončení sobotního pietního setkání následuje slavnostní otevření expozice „Jáchymovské peklo“ věnované památce politických vězňů. Expozici spolu s lázněmi připravil Ing. Luboš Modrovič – badatel a člen spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo. Expozice je umístěna je v návštěvnickém centru budovy hotelu Astoria naproti Lázeňskému centru Agricola.

Fotogalerie z roku 2022

NAUČNÁ STEZKA JÁCHYMOVSKÉ PEKLO

Okolím lázeňského Jáchymova vede 8,5 km dlouhá naučná stezka čítající 12 informačních panelů – zastavení, které jsou doplněny pěti zastaveními označených pouze QR kódy odkazující na informace na webu. Stěžejním tématem naučné stezky je život tisíců politických vězňů z blízkých pracovních táborů při uranových dolech. V oblasti Jáchymova a Horního Slavkova bylo v letech 1949 – 1953 zřízeno
18 vězeňských táborů. Vězni byli nuceni k namáhavé a vyčerpávající práci v podzemí, při níž anebo díky následkům z ní, i umírali. Do roku 1961 prošlo tábory 65 000 lidí. Za necelých 15 let těžby zde bylo vytěženo na 7940 tun uranu, který se vyvezl do bývalého Sovětského svazu v rámci jaderného programu. Panely hovoří ale také o bohaté historii kdysi velmi slavného hornického města – Jáchymova, okolní přírodě a ekologii.

Kudy vede stezka

Naučná stezka Jáchymovské peklo začíná před kostelem sv. Jáchyma, kde se nachází památník obětem komunismu ,,Křížová cesta ke svobodě” a centrální plastika ,,Brána svobody”. Cesta pokračuje po žluté turistické značce okolo muzea, po dřevěných schodech k dolu Svornost. Od něj stezka půl kilometru stoupá lesem kolem panelu „Štola č. 1“ a panelu „Mauthausenské schody“ nahoru na plošinu, na které stával pracovní tábor Svornost. Tam je umístěn panel „Tábor Svornost“. Po žluté turistické značce vede stezka okolo vytěžených hald dolů Nikolaj či Eduard, okolo soustavy rybníků založených pro potřeby dolování, dále kolem Horkého rybníku, tábora Eliáš, tábora Rovnost
a ke Šlikovu hradu. To jsou všechno místa, kde se ve 40. a 50. letech XX. století nacházely pracovní tábory zejména pro tzv. nesvobodné pracovní síly.

MAPA STEZKY

Historie stezky 

Původní naučná stezka vznikla roku 2001 z iniciativy dnes již zaniklého jáchymovského Hornického spolku Barbora. Vznik stezky tehdy podpořila karlovarská pobočka Konfederace politických vězňů ČR, město Jáchymov, okresního a krajského úřadu a okresní Klub českých turistů v Karlových Varech.
Obnova stezky proběhla v roce 2015 a spočívala především ve výrobě a instalaci nových panelů
s aktualizovaným a doplněným obsahem v nové grafice. Obnovená naučná stezka byla otevřena
27. června 2015 v Den památky obětí komunistického režimu.

Logo stezky

Obnovená naučná stezka Jáchymovské peklo poprvé ve své historii získala vlastní logo. To vytvořil Ondřej Kafka a za ústřední motiv jsme si zvolili tzv. Palečkův hrad – model středověkého hradu, který byli političtí vězni z pracovního tábora Rovnost nuceni postavit pro potěšení tamního nechvalně známého velitele Františka Palečka.

logo stezky Jachymovske peklo

Naučnou stezku je ideální projít za příznivého počasí, v době od jara do podzimu.

© 2023 Město Ostrov