menu close

V říjnu letošního roku zavítali studenti z tříd kvinta A, kvinta B a vyššího gymnázia Ostrov pod vedením paní učitelky Mgr. Světlany Klečkové na multimediální expozici Zámecká zahrada v proměnách času do sala terreny ostrovského zámku

Kresby studentů gymnázia 1

Zhlédnutí expozice se stalo inspirací pro jejich tvorbu. Téma zahrady a jejích pěti vývojových etap a zejména doba její největší krásy a rozkvětu nazývána v té době 8. divem světa, uchvátila studenty natolik, že na papír přenesli své představy z té doby. Zaujaly je labyrinty, menažerie s exotickými zvířaty, ale také dřeviny v zahradě. Malou ukázku ze všech děl studentů ostrovského gymnázia lze zhlédnout ve Dvoraně ostrovského zámku. 

Děkuji paní učitelce Klečkové, že studenty přivedla a my jsme je mohli s pracovníky infocentra seznámit a doufám, že i nadchnout ostrovskou historií. 

Velmi si vážíme iniciativy pedagogů, kteří v rámci svých vyučovacích hodin přivedou žáky do ostrovského zámku, aby zhlédli zajímavé expozice. Spolu s pracovníky IC se snažíme, abychom vždy nabídli žákům i učitelům zajímavou a snesitelnou porci informací a představili zámek nejen jako sídlo městského úřadu, ale zejména jako základní stavební kámen ostrovské historie. 

Dita Poledníčková

Manažer cestovního ruchu

© 2024 Město Ostrov