menu close

I tento rok převzalo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska záštitu nad soutěží Mladí fotografují památky. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz)

Jaká je základní myšlenka?

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.  Soutěž tedy není jen pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

Technické specifikace soutěže pro rok 2023:

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:

Téma: Architektonické dědictví 

Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení 

Věkový limit: 21 let

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 10. 3. 2023    

Jak se zapojit do soutěže?

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz nebo přes mobilní aplikaci dostupnou na webových stránkách, konkrétně: https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/mladi-fotografuji-pamatky-2023/  nebo v Apple store a Google Play pro Android či iOS.

  • Účastník se může registrovat na webových stránkách nebo pomocí aplikace. Po registraci používá již jen unikátní přihlašovací kód. 
  • Účastník může svoji registraci provést jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci. 
  • Po přihlášení může účastník vkládat nebo mazat již vložené fotografie až do uzávěrky – jak v aplikaci, tak na webových stránkách.
  • Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. 

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz .

Mladí fotografují památky 2

© 2024 Město Ostrov