menu close

K největším zajímavostem odkrytým archeology při rekonstrukci Paláce princů patří Dianina lázeň. Lázeň byla vybudována bádenskými majiteli v průběhu výstavby Paláce princů v roce 1696.

Pod tímto názvem se skrýval překrásný barokní bazén mimořádných rozměrů 5,2m x 2,2 m nacházející se v suterénu jižního křídla celého objektu na pravé straně od vstupu ze zámecké zahrady. Jednalo se o zděnou stavbu, která byla celou plochou místnosti zapuštěna pod úroveň stávajícího okolního terénu. Vstupovalo se do ní dvěma protilehlými schodišti.

Palác princů - Dianina lázeň

Ideální rekonstrukce původního stavu

Archeologické práce objevily v místnosti na stropní valené klenbě fragmenty nástěnné malby bohyně Diany v lázni a odtud pochází i samotný název Dianina lázeň. Objevený pozůstatek bazénu byl při rekonstrukci paláce ale odborně zakonzervován a spatřit ho již bohužel není možné.

Palác princů - Dianina lázeň

Obnovené nástropní malby

Při archeologickém průzkumu byly v suti nalezeny zbytky ručně malovaných, ale již rozlámaných a poškozených delftských dlaždic s převážně čínskými motivy chrámků, mlýnů a postav. Tyto byly majiteli Ludwigem Wilhelmem Bádenským a jeho ženou Franziskou Sibyllou Augustou objednány těsně před dokončením lázně a dovezeny až z dalekých Delf. V 17. století šlo nepochybně o tak luxusně a velkoryse pojednaný prostor, jenž měl obdoby pouze v císařských a královských sídlech těch nejvýznamnějších panovníků dané doby.

Palác princů - Dianina lázeň

Fotografie pořízené při archeologických pracích odkrývání Dianiny lázně.

Palác princů je zasazen do nádherného zámeckého parku. V 17. století byly v parku vytvořeny nádherné francouzské zahrady. Tehdy se jednalo o nejproslulejší zahrady v Čechách s množstvím staveb jako byla menažerie, oranžérie, umělá skála, zahradní divadlo, labyrint, kuželník, altány a doplněno sochami, vodními plochami s vodotrysky, fontánami a různými vodními hříčkami. Vše bylo zasazeno v překrásné udržované zeleni a zdejší park byl v té době právem nazýván osmým divem světa.

Palác princů

© 2024 Město Ostrov