menu close

Palác princů, známý také jako Bádenský zámek, je součástí komplexu Ostrovského zámku a nepřehlédnutelnou dominantou zámeckého parku.

Architektura

Původně trojkřídlá budova byla postavena v letech 1693 – 1696 dvorním stavitelem Johanem Sockhem v prostoru staršího hospodářského dvorce, zvaného Bílý dvůr. Architektonické ztvárnění fasád objektu se třemi křídly a třemi o patro vyššími čtverhrannými věžicemi, umístěnými na jeho nárožích, bylo přizpůsobeno architektonickému pojetí pohledové zdi. Na honosné jižní průčelí s mohutným schodištěm navazoval umělecký i technicky náročně řešený vodní parter. Po požáru v roce 1795 bylo sneseno západní křídlo objektu, spojující Palác princů komunikační chodbou se zámkem. Tím se jeho nádvoří zcela otevřelo do prostoru parku. V objektu jsou zachovány valené klenby nad místnostmi v přízemí. Na nádvoří stojí zachovaná kamenná mísa fontány z druhé poloviny 17. století, poslední pozůstatek z bohaté výzdoby zámecké zahrady.

K největším zajímavostem odkrytým archeology při rekonstrukci Paláce princů patří Dianina lázeň. 

Současnost

Dnes je Palác princů sídlem Městské knihovny. Je zde umístěn také archiv, kronika města a zázemí pro badatelskou činnost. Součástí areálu je také prosklená Oranžerie Václava Havla, jejíž prosluněný prostor je využíván k výstavám, koncertům a nejrůznější prezentační účely.

V případě zájmu o prohlídku Paláce princů se neváhejte obrátit na pracovníky knihovny.

Další části zámku:

Zámek – Dvorana
Zámek – Expozice v podkroví 
Zámek – Sala terrena
Palác princů

© 2024 Město Ostrov