Pohřební kaple sv. Anny v Ostrově

Pohřební kaple sv. Anny je nejstarší známá raně barokní centrální kaple v Čechách, která typologicky navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu. Základní kámen položil roku 1644 sám vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, dostavěna byla ale až v roce 1663. Dva roky poté byl vévoda v této kapli jako první svého rodu také pochován. Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. Kapli hrozil na začátku 21. století zánik, dnes je však po úspěšné celkové rekonstrukci.

Seznam a smutný osud pohřbených

Zpět na klášterní areál