menu close

Pohřební kaple sv. Anny je nejstarší známá raně barokní centrální kaple v Čechách, která typologicky navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu.

Historie

Základní kámen položil roku 1644 sám vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, dostavěna byla ale až v roce 1663. Dva roky poté byl vévoda v této kapli jako první svého rodu také pochován. Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. Kapli hrozil na začátku 21. století zánik, dnes je však po úspěšné celkové rekonstrukci.

Zpět na klášterní areál

© 2023 Město Ostrov