menu close

Pohřební kaple sv. Anny je nejstarší známá raně barokní centrální kaple v Čechách, která typologicky navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu.

Historie

Základní kámen položil roku 1644 sám vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, dostavěna byla ale až v roce 1663. Dva roky poté byl vévoda v této kapli jako první svého rodu také pochován. Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. Kapli hrozil na začátku 21. století zánik, dnes je však po úspěšné celkové rekonstrukci Klášterního areálu – Posvátného okrsku, která proběhla v letech 2001-2007 přístupna návštěvníkům i s pohřební kryptou.

Historie celého klášterního areálu sahá přesně do roku 1644.  Vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský tehdy položil základní kámen k úplně první stavbě Posvátného okrsku – pohřební kapli sv. Anny, která byla dostavěna v roce 1663. Dva roky poté byl do ní jako první svého rodu Julius Jindřich pochován. Kaple se stala rodinnou hrobkou vévodů sasko-lauenburských a později markrabat bádenských. Mauzoleum navazuje na klasická díla italské renesance a manýrismu a patří k nejstarším raně barokním centrálním stavbám v Čechách. Vystavěno bylo v letech 1644–1663 vévodou Juliem Jindřichem Sasko-Lauenburským na odlehlém místě za zámeckou zahradou. Osmiboká kaple s bání s lucernou a cibulovitou vížkou měla původně dva přístavky a vstup na straně obrácené k městu. Zadní stranu kaple obklopoval ochoz se vstupy na empory v patře kaple. Kaple byla též komunikačně propojena lávkou a šnekovitým schodištěm s klášterním kostelem. V interiéru jsou mezi pilíři umístěny empory (nadzemní, přístupná galerie otevřená do hlavního prostoru lodi kostela), které sloužily pro uložení tumby (kamenný nebo kovový náhrobek nebo vyvýšená schránka nejen na lidské ostatky), případně jako zpěvácké tribuny. Ve spodní části arkád byly umístěny obrazy zesnulých. Samotná hrobka se nachází pod kaplí. Je dvouprostorová a bylo do ní uloženo celkem osm zesnulých. V kapli si připomínáme významné majitele ostrovského panství (vévody sasko-lauenburské a markrabata bádenská).

Zpět na klášterní areál

© 2024 Město Ostrov