menu close

Ve dnech 10. až 11. září 2021 se v Ostrově koná již IV. mezinárodní historické symposium. Ponese téma „Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství“. Symposium – soubor zajímavých prezentací – je koncipováno pro odborníky, ale i širokou veřejnost.

Rok 2021 je také rokem Šliků, kdy si připomínáme 400 let od exekuce na Staroměstském náměstí v roce 1621. Šlikovský rod byl jedním z rodů, který vlastnil ostrovské panství a město Ostrov. Později byly vlastníky i další významné rody jako vévodové sasko-lauenburští, markrabata bádenská a toskánští Habsburkové. Všichni tito majitelé výrazně ovlivnili i vývoj zámecké zahrady ve své době. Stěžejním tématem symposia je zámecká zahrada a dotkneme se i její reminiscence. V rámci symposia vystoupí přednášející z České republiky, Německa a Rakouska. Např. Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. představí vědeckou 3D vizualizaci zahrad v Ostrově. Všichni přednášející pohovoří nejen o ostrovské zahradě, ale také o evropských zahradách, které s ní úzce souvisí. Na téma symposia navážeme slavnostním otevřením expozice s názvem Zámecká zahrada v proměnách času. Vernisáž k této expozici proběhne v pátek dne 10. září v 17.00 hod. Velká část chystané expozice vykresluje právě tu dobu, kdy zaznamenala zahrada svůj největší rozmach. Psalo se 17. století, kdy byla ostrovská zámecká zahrada nazývána osmým divem světa a stala se tak inspirací pro zahrady nejen v Českém království, ale i v zahraničí. Jeden z jejích majitelů, Ludwig Wilhelm – markrabě bádenský, vyrůstal u svého kmotra, krále Ludvíka XIV. Později, při tvorbě ostrovské zámecké zahrady, se právě francouzskými zahradami ve Versailles nechal inspirovat. V té době se žilo ve stylu barokního carpe diem, a to dýchalo i z ostrovské zámecké zahrady.

Záštitu nad symposiem převzal místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jan Horník a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Symposium se uskuteční za finanční podpory Města Ostrova, Karlovarského kraje, společnosti Panattoni a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

Miluše Kobesová, odborný garant symposia
Dita Poledníčková a Zuzana Želená, odbor kanceláře starosty

NAŠE TIPY

Pátek 10. září 2021, 9:45 hod. Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Zámecká zahrada v Ostrově v proměnách času – Mgr. Lubomír Zeman

Pátek 10. září 2021, 10:45 hod. Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Regenerace vegetačních prvků Zámeckého parku v Ostrově – Ing. Milena Nováková, PhD.

Pátek 10. září 2021, 15:30 hod. Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Květná zahrada v Kroměříži a zámecká zahrada v Ostrově: Dvě výjimečná díla středoevropského zahradního umění – Ing. Lenka Křesadlová, PhD.

Sobota 11. září 2021, 15:30 hod. Zámek Ostrov, zastupitelský sál

Prohlídka zámku a expozice Šlikové na ostrovském panství – bohatství a moc – Mgr. Miluše Kobesová

Podrobný program

Děkujeme za finanční podporu:

loga symposium 2021 u1

© 2024 Město Ostrov