menu close

Město Ostrov  je ideálním cílem pro milovníky památek a historie. Naleznete zde řadu památek různých architektonických stylů (románský, gotiku a renesanci, baroko, architekturu 50. let XX. století – SORELU, které svědčí o významu města a bohaté činnosti významných  osobností.

Historie

Starý Ostrov poznamenalo sedm staletí historického vývoje. Nejstarší období dokládá  hřbitovní kostel sv. Jakuba (1224 – 1226) se stylovými prvky románské a raně gotické architektury. Více z historie

Osobnosti

K nejvýznamnějším osobnostem města Ostrova se mj. řadí ostrovští rodáci Štěpán Šlik, Jáchym Ondřej ŠlikFranziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská.

© 2024 Město Ostrov