menu close

Rok 1621 – výročí popravy 27 českých pánů si připomínají po celé republice zejména v místech, kde popravení žili a vlastnili nemovitost. Turistům se tak nabízí zajímavá místa a výlety spojené s tímto rokem a událostí. Ostrov nezůstává pozadu. Však také prvním z popravených této známé exekuce byl nejbohatší šlechtic z celé plejády a to Jáchym Ondřej Šlik. Expozice v podkroví zámku nabízí zajímavosti nejen z této doby, ale zejména z doby, kdy ostrovské panství příslušelo bohatému rodu Šliků.

Expozice ukazuje Mydlářův katovský meč, Svatební pohár Jáchyma Ondřeje Šlika, soubor jáchymovských tolarů, portréty rodu ostrovské šlikovské větve či slavnou listinu – přestřižený Majestát císaře Rudolfa II., který deklaroval náboženskou svobodu z roku 1609. Dále královské hrací karty, se kterými hráli jáchymovští horníci, historické zbraně.

Rudolfův majestát je zásadní listina, která v roce vydání 1609 (době před třicetiletou válkou) garantovala pro Čechy náboženskou svobodu, a to pro všechny vrstvy obyvatelstva. Doba Rudolfa II. byla nesmírně tolerantní dobou a v té době nebyl nikdo omezován v praktikování náboženské víry. Na rozdíl např. od Německa, kde se příslušnost ke katolíkům či protestantům řídila tím, zda byl vládce katolík či protestant. Dokument ale dlouho neplatil, po bitvě na Bílé hoře se jediným možným vyznáním stalo katolictví a majestát byl císařem Ferdinandem II. přestřižen, pečeť spálena a tím bylo deklarováno jeho zrušení.

Repliku Mydlářova katovského meče si můžete na Infocentru Na Zámku potěžkat.

Vstupné

Základní vstupné 70 Kč
Snížené vstupné /senioři, ZTP, studenti, děti 6 – 18 let/ 35 Kč
Děti do 6 let zdarma
Zvýhodněné vstupné na 2 výstavy 120 Kč
Rodinné vstupné / 2+2/ 170 Kč

Přijďte se podívat, protože je opravdu na co se těšit a co obdivovat!

Dita Poledníčková
vedoucí odboru kultury, propagace a cestovního ruchu

Otevírací doba


Úterý až neděle 8:30 - 16:00 hod.

Vstupné


70 Kč základní

35 Kč snížené

Kontakt


Tel. +420 354 224 950, email: ic@ostrov.cz

© 2024 Město Ostrov